W celu zapewnienia Państwa firmie pewności dostaw dokładnie tego, co zostało zamówione, oferujemy kontrolę jakości w Indiach obejmującą:

  • dbałość o relacje z dostawcami,
  • weryfikację rodzaju, ilości i jakości towaru,
  • nadzór nad przestrzeganiem terminów i harmonogramu dostaw,
  • obsługę importu – warunki dostawy, transport, odprawa celna, dokumentacja etc.

 Oferujemy także obsługę eksportu do Indii w zakresie:

  • cła oraz kwestii prawnych i podatkowych związanych z importem,
  • relacji z dystrybutorami,
  • rozwoju biznesu  i wykorzystywania wszystkich możliwości rynku.